Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák a Solution 4 All Kft.

(székhely: 2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 156. B., adószám: 24900526-2-13), mint szolgáltató („Szolgáltató”) által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket.

Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: Solution 4 All Kft.

A szolgáltató székhelye: 2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 156. B.

Elektronikus levelezési címe: info@irodaiszek.shop

Cégjegyzékszáma:13-09-169546

Cégjegyzéket vezető cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

Adószáma: 24900526-2-13

 

A tárhely-szolgáltató adatai:

DoclerNet Hosting Korlátolt Felelősségű Társaság,

1101 Budapest, Expo tér 5-7.

Telefonszám: +36 1 432 3133

Email: info@doclernet.hu

 

I. Alapvető rendelkezések

1.1.  A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

1.2.  Jelen szerződés hatálya a www.irodaivedofelszereles.hu weboldalon keresztül lebonyolított adásvételi tranzakciókra terjed ki, ahol a szolgáltató, mint eladó jelenik meg.

1.3.  A www.irodaivedofelszereles.hu internetes oldalon található webshop tartalma szerzői jogvédelem alatt áll.

1.4.  Az áruházunkban történő vásárláshoz kötelező regisztrálni. A regisztráció előnye, hogy nem kell minden egyes vásárlásnál újra és újra megadni az adatokat. Ha regisztrálni szeretne, akkor a [Regisztrálás / Új felhasználó létrehozása] menüpontra kattintva meg kell adnia személyes adatait: nevét, e-mail címét és a jelszavát.

 

II. Adatkezelési szabályok

2.1.  Az adatkezelési szabályzatot ezen a linken érheti el: (link)

 

III. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

3.1.  A honlapon megjelenített termékek csak online módon vásárolhatóak meg. Az egyes termékeknél feltüntetett árak az ÁFA-t NEM tartalmazzák. Szállítási költség, amennyiben felszámolásra kerül, a rendelés véglegesítése előtt kerül feltüntetésre. Bővebb információ a szállítási költségekről itt.

3.2.  A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jeleníthet meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.

3.3.  Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akció időtartamáról.

 

IV. Rendelés menete

4.1.   A rendelés során az oldal látogatója a „Kosárba” feliratú gombbal kiválogatja a megrendelni és megvásárolni kívánt termékeket. A fizetéshez a „Rendelés leadás” jelzésű gombbal lehet tovább lépni. Amennyiben ezt megelőzően a látogató regisztrációjára nem került sor, úgy azt ezen a ponton teheti meg. A fizetési opció kiválasztása és a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok megadása után a „Rendelés elküldése” gombbal lehet a kiválasztott termékek megrendelését véglegesíteni.

4.2.  Adatbeviteli hibák kijavítására a megrendelés véglegesítése előtt van lehetőség, mind a kiválasztott termékek típusa, mind azok mennyiségére vonatkozóan.

4.3.  On-line átutalással, készpénzes utánvéttel, illetőleg PayPal elektronikus fizetési módozattal lehetséges termékeinket megvásárolni.

4.4.  A szolgáltató webáruház köteles az igénybe vevő megrendelésének megérkezését az igénybe vevő felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az igénybe vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül az igénybe vevőhöz nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. Megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a szolgáltatóhoz, illetve az igénybe vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A fenti szabályoktól eltérhetnek a felek, ha ebben megállapodtak.

 

V. A megrendelések feldolgozása és teljesítés

5.1.  A megrendelések fogadásáról legkésőbb 48 órán belül értesítőt küldünk. A készpénzes utánvétes megrendeléseket az értesítő kiküldését követő munkanapon továbbítjuk a gyártó, vagy a Magyarországon kizárólagos forgalmazási joggal rendelkező kereskedő felé. Az átutalásos, ill. PayPal rendszeren keresztül történő megrendeléseket a pénz beérkezését követően továbbítjuk.

5.2.  A teljesítési határidő a visszaigazolástól számított 30 munkanap. Ha a teljesítés várható ideje ennél hosszabb, úgy Szolgáltató köteles erről tájékoztatni a Megrendelőt.

5.3.  Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Vevőt haladéktalanul tájékoztatni, valamint Vevő által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni.

5.4.  A Vevő elfogadja, hogy a számlát elektronikus úton, a regisztráció során megadott e-mail címre kapja meg nyomtatható formátumban, cégszerű aláírás és pecsét nélkül, mivel azok nem szükséges kellékei a számlának a hatályos jogszabályok értelmében.

 

VI. Elállás joga

6.1.  A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Vevő a megrendelt termék átvételét megelőző időszakban, valamint kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, a termék visszaküldésével.

6.2. Több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, akkor az utoljára szolgáltatott terméknek, több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak, rendszeres szolgáltatás esetén az első szolgáltatásnak a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételnek napját kell tekinteni.

6.3.  Az elállási jogát a Megrendelő/Vevő a Solution 4 All Kft. ügyfélszolgálatának postai vagy elektronikus írásos formában történő tájékoztatása mellet gyakorolhatja.

Cím: 2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 156. B

info@irodaivedofelszereles.hu

Az elálláshoz minta nyilatkozat: Letöltés (link: http://www.nfh.hu/sites/default/files/elallasi_felmondasi_nyilatkozatminta.doc )

6.4. A visszaküldés költsége a Vevőt terheli. Az elállást követően a terméket a következő címre kell küldeni:

Solution 4 All Kft.

1095 Budapest, Soroksári út 48. Hungária Malomudvar 11. ép. 5. em.

Érvényes elállás esetén nem csak a vételár, hanem a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségek, tehát a szállítási költség is visszajár a fogyasztó számára. Ha a fogyasztó a legkevésbé költséges, szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, akkor az ebből eredő többletköltséget a vállalkozás nem köteles visszatéríteni.

6.5. A Vevő elállási jogát nem gyakorolhatja a 45/2014. Korm. rendelet 29. §-ában foglaltak esetén, így különösen

– olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak (pl. egyedi hímzésű kárpit).

9.8. Szolgáltató követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából fakadó károk megtérítését.

 

VII. Garancia, jótállás

7.1.   Az oldalunkon forgalmazott termékeinkre a gyártók által biztosított jótállást vállalunk. Meghibásodás esetén a garancia levélben található szervizek bármelyikében személyesen vagy telefonon tájékoztatják a teendőkről, illetve elérhetőségeink valamelyikén is tájékoztatást nyújtunk. Lásd még: 151/2003. Korm. rendelet. A PTK-féle jótállás, kellékszavatosság, termékszavatosság szabályai.

 

VIII. Panaszkezelés

8.1.   Ügyfeleink panaszait az oldalon nyilvánosan is elérhető elektronikus címen info@irodaivedofelszereles.hu címen kezeljük.

8.2.  Mivel cégünk internetes kereskedelmet folytat, ezért személyes ügyfélszolgálatot nem biztosítunk, és ezt Megrendelő/Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja.

8.3.  A Szolgáltatóval szemben felmerülő vitás ügyek (fogyasztói jogvita) egyszerű, gyors, bíróságon kívüli rendezése céljából békéltető testület eljárását kezdeményezheti. Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület:

Pest Megyei Békéltető Testület Címe: 1055 Budapest Kossuth tér 6-8.

Telefonszáma: (1)-474-7921,

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu.

8.4. Kötelezettséget vállalunk az alternatív vitarendezési fórum igénybevételére a fogyasztói jogvitáik rendezéséhez. Az Európai Bizottság által fejlesztett és üzemeltetett online vitarendezési platformot a linkre kattintva érheti el:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

Az online vitarendezési platform használata regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, majd bejelentkezés után a fogyasztó benyújthatja panaszát a honlapon keresztül, ha nem sikerült közvetlenül rendeznie a jogvitáját a vállalkozással.

A panasz benyújtását követően az online vitarendezési platform azonnal továbbítja azt az ellenérdekű félnek. Ezt követően az érintetteknek meg kell egyezniük egy alternatív vitarendezési fórumról, amely végső soron el fog járni a közöttük fennálló ügyben. Azokról a fórumokról, amelyek eljárhatnak az esetükben, a platform tájékoztatja a feleket. Amint megszületik a megállapodás a vitarendezési fórumról, az online platform oda továbbítja a panaszt.

Ha a feleknek nem sikerül 30 napon belül megegyezniük, vagy ha a platform sem tud a benyújtott adatok alapján olyan alternatív vitarendezési fórumot azonosítani, amelynek hatásköre van eljárni, a panasz további feldolgozására nem kerül sor.

 

IX, Vegyes rendelkezések

9.1.  Szolgáltató és Vevő vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

9.2.  Vevő és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Pest Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét.

9.3. A jelen ÁSZF által nem szabályozott kérdésekben az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény és a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) valamint egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései irányadók.

9.4. Jelen ÁSZF 2019. 06. 25. napján lép hatályba és visszavonásig érvényes.

9.5. Szolgáltató jogosult arra, hogy a jelen ÁSZF-ben foglaltakat egyoldalúan módosítsa. A módosítással egységes szerkezetbe foglalt ÁSZF a közzétételkor lép hatályba.

Leányfalu, 2020.05.20.

Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák a Solution 4 All Kft.

(székhely: 2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 156. B., adószám: 24900526-2-13), mint szolgáltató („Szolgáltató”) által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket.

Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: Solution 4 All Kft.

A szolgáltató székhelye: 2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 156. B.

Elektronikus levelezési címe: info@irodaiszek.shop

Cégjegyzékszáma:13-09-169546

Cégjegyzéket vezető cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

Adószáma: 24900526-2-13

 

A tárhely-szolgáltató adatai:

DoclerNet Hosting Korlátolt Felelősségű Társaság,

1101 Budapest, Expo tér 5-7.

Telefonszám: +36 1 432 3133

Email: info@doclernet.hu

 

I. Alapvető rendelkezések

1.1.  A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

1.2.  Jelen szerződés hatálya a www.irodaivedofelszereles.hu weboldalon keresztül lebonyolított adásvételi tranzakciókra terjed ki, ahol a szolgáltató, mint eladó jelenik meg.

1.3.  A www.irodaivedofelszereles.hu internetes oldalon található webshop tartalma szerzői jogvédelem alatt áll.

1.4.  Az áruházunkban történő vásárláshoz kötelező regisztrálni. A regisztráció előnye, hogy nem kell minden egyes vásárlásnál újra és újra megadni az adatokat. Ha regisztrálni szeretne, akkor a [Regisztrálás / Új felhasználó létrehozása] menüpontra kattintva meg kell adnia személyes adatait: nevét, e-mail címét és a jelszavát.

 

II. Adatkezelési szabályok

2.1.  Az adatkezelési szabályzatot ezen a linken érheti el: (link)

 

III. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

3.1.  A honlapon megjelenített termékek csak online módon vásárolhatóak meg. Az egyes termékeknél feltüntetett árak az ÁFA-t NEM tartalmazzák. Szállítási költség, amennyiben felszámolásra kerül, a rendelés véglegesítése előtt kerül feltüntetésre. Bővebb információ a szállítási költségekről itt.

3.2.  A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jeleníthet meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.

3.3.  Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akció időtartamáról.

 

IV. Rendelés menete

4.1.   A rendelés során az oldal látogatója a „Kosárba” feliratú gombbal kiválogatja a megrendelni és megvásárolni kívánt termékeket. A fizetéshez a „Rendelés leadás” jelzésű gombbal lehet tovább lépni. Amennyiben ezt megelőzően a látogató regisztrációjára nem került sor, úgy azt ezen a ponton teheti meg. A fizetési opció kiválasztása és a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok megadása után a „Rendelés elküldése” gombbal lehet a kiválasztott termékek megrendelését véglegesíteni.

4.2.  Adatbeviteli hibák kijavítására a megrendelés véglegesítése előtt van lehetőség, mind a kiválasztott termékek típusa, mind azok mennyiségére vonatkozóan.

4.3.  On-line átutalással, készpénzes utánvéttel, illetőleg PayPal elektronikus fizetési módozattal lehetséges termékeinket megvásárolni.

4.4.  A szolgáltató webáruház köteles az igénybe vevő megrendelésének megérkezését az igénybe vevő felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az igénybe vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül az igénybe vevőhöz nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. Megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a szolgáltatóhoz, illetve az igénybe vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A fenti szabályoktól eltérhetnek a felek, ha ebben megállapodtak.

 

V. A megrendelések feldolgozása és teljesítés

5.1.  A megrendelések fogadásáról legkésőbb 48 órán belül értesítőt küldünk. A készpénzes utánvétes megrendeléseket az értesítő kiküldését követő munkanapon továbbítjuk a gyártó, vagy a Magyarországon kizárólagos forgalmazási joggal rendelkező kereskedő felé. Az átutalásos, ill. PayPal rendszeren keresztül történő megrendeléseket a pénz beérkezését követően továbbítjuk.

5.2.  A teljesítési határidő a visszaigazolástól számított 30 munkanap. Ha a teljesítés várható ideje ennél hosszabb, úgy Szolgáltató köteles erről tájékoztatni a Megrendelőt.

5.3.  Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Vevőt haladéktalanul tájékoztatni, valamint Vevő által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni.

5.4.  A Vevő elfogadja, hogy a számlát elektronikus úton, a regisztráció során megadott e-mail címre kapja meg nyomtatható formátumban, cégszerű aláírás és pecsét nélkül, mivel azok nem szükséges kellékei a számlának a hatályos jogszabályok értelmében.

 

VI. Elállás joga

6.1.  A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Vevő a megrendelt termék átvételét megelőző időszakban, valamint kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, a termék visszaküldésével.

6.2. Több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, akkor az utoljára szolgáltatott terméknek, több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak, rendszeres szolgáltatás esetén az első szolgáltatásnak a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételnek napját kell tekinteni.

6.3.  Az elállási jogát a Megrendelő/Vevő a Solution 4 All Kft. ügyfélszolgálatának postai vagy elektronikus írásos formában történő tájékoztatása mellet gyakorolhatja.

Cím: 2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 156. B

info@irodaivedofelszereles.hu

Az elálláshoz minta nyilatkozat: Letöltés (link: http://www.nfh.hu/sites/default/files/elallasi_felmondasi_nyilatkozatminta.doc )

6.4. A visszaküldés költsége a Vevőt terheli. Az elállást követően a terméket a következő címre kell küldeni:

Solution 4 All Kft.

1095 Budapest, Soroksári út 48. Hungária Malomudvar 11. ép. 2 em. 206.

Érvényes elállás esetén nem csak a vételár, hanem a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségek, tehát a szállítási költség is visszajár a fogyasztó számára. Ha a fogyasztó a legkevésbé költséges, szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, akkor az ebből eredő többletköltséget a vállalkozás nem köteles visszatéríteni.

6.5. A Vevő elállási jogát nem gyakorolhatja a 45/2014. Korm. rendelet 29. §-ában foglaltak esetén, így különösen

– olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak (pl. egyedi hímzésű kárpit).

9.8. Szolgáltató követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából fakadó károk megtérítését.

 

VII. Garancia, jótállás

7.1.   Az oldalunkon forgalmazott termékeinkre a gyártók által biztosított jótállást vállalunk. Meghibásodás esetén a garancia levélben található szervizek bármelyikében személyesen vagy telefonon tájékoztatják a teendőkről, illetve elérhetőségeinken, telephelyünkön is tájékoztatást nyújtunk. Lásd még: 151/2003. Korm. rendelet. A PTK-féle jótállás, kellékszavatosság, termékszavatosság szabályai.

 

VIII. Panaszkezelés

8.1.   Ügyfeleink panaszait az oldalon nyilvánosan is elérhető elektronikus címen info@irodaivedofelszereles.hu címen kezeljük.

8.2.  Mivel cégünk internetes kereskedelmet folytat, ezért személyes ügyfélszolgálatot nem biztosítunk, és ezt Megrendelő/Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja.

8.3.  A Szolgáltatóval szemben felmerülő vitás ügyek (fogyasztói jogvita) egyszerű, gyors, bíróságon kívüli rendezése céljából békéltető testület eljárását kezdeményezheti. Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület:

Pest Megyei Békéltető Testület Címe: 1055 Budapest Kossuth tér 6-8.

Telefonszáma: (1)-474-7921,

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu.

8.4. Kötelezettséget vállalunk az alternatív vitarendezési fórum igénybevételére a fogyasztói jogvitáik rendezéséhez. Az Európai Bizottság által fejlesztett és üzemeltetett online vitarendezési platformot a linkre kattintva érheti el:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

Az online vitarendezési platform használata regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, majd bejelentkezés után a fogyasztó benyújthatja panaszát a honlapon keresztül, ha nem sikerült közvetlenül rendeznie a jogvitáját a vállalkozással.

A panasz benyújtását követően az online vitarendezési platform azonnal továbbítja azt az ellenérdekű félnek. Ezt követően az érintetteknek meg kell egyezniük egy alternatív vitarendezési fórumról, amely végső soron el fog járni a közöttük fennálló ügyben. Azokról a fórumokról, amelyek eljárhatnak az esetükben, a platform tájékoztatja a feleket. Amint megszületik a megállapodás a vitarendezési fórumról, az online platform oda továbbítja a panaszt.

Ha a feleknek nem sikerül 30 napon belül megegyezniük, vagy ha a platform sem tud a benyújtott adatok alapján olyan alternatív vitarendezési fórumot azonosítani, amelynek hatásköre van eljárni, a panasz további feldolgozására nem kerül sor.

 

IX, Vegyes rendelkezések

9.1.  Szolgáltató és Vevő vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

9.2  Vevő jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

9.3. A jelen ÁSZF által nem szabályozott kérdésekben az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény és a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) valamint egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései irányadók.

9.4. Jelen ÁSZF 2021. 01. 19. napján lép hatályba és visszavonásig érvényes.

9.5. Szolgáltató jogosult arra, hogy az ÁSZF-ben foglaltakat módosítsa. A módosítással egységes szerkezetbe foglalt ÁSZF a közzétételkor lép hatályba és a közzététel után leadott rendelésekre alkalmazandó. A módosított ÁSZF nem vonatkozik a már megkötött, módosítás időpontja előtti szerződéskötésekre.

Leányfalu, 2021.01.19